Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

28/11/2013 08:09

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 27-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quy hoạch phát triển và quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (cảng, bến, luồng, tuyến thủy nội địa);

- Đăng ký, đăng kiểm, điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia giao thông, vận tải trên đường thủy nội địa;

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ đường thủy nội địa;

- Cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật đầu tư công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật và mối quan hệ với các luật khác;

- Nguyên tắc quản lý đầu tư công;

- Chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công;

- Sự công khai, minh bạch các chương trình, dự án đầu tư công;

- Kế hoạch đầu tư trung hạn;

- Giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan đến đầu tư công;

- Quản lý nhà nước về đầu tư công…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 28-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp; thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp. Buổi chiều, thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và thảo luận về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

28/11/2013 08:09

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 27-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quy hoạch phát triển và quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (cảng, bến, luồng, tuyến thủy nội địa);

- Đăng ký, đăng kiểm, điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia giao thông, vận tải trên đường thủy nội địa;

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ đường thủy nội địa;

- Cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật đầu tư công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật và mối quan hệ với các luật khác;

- Nguyên tắc quản lý đầu tư công;

- Chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công;

- Sự công khai, minh bạch các chương trình, dự án đầu tư công;

- Kế hoạch đầu tư trung hạn;

- Giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan đến đầu tư công;

- Quản lý nhà nước về đầu tư công…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 28-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp; thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp. Buổi chiều, thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và thảo luận về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

28/11/2013 08:09

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 27-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quy hoạch phát triển và quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (cảng, bến, luồng, tuyến thủy nội địa);

- Đăng ký, đăng kiểm, điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia giao thông, vận tải trên đường thủy nội địa;

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cảng vụ đường thủy nội địa;

- Cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đọc dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật đầu tư công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật và mối quan hệ với các luật khác;

- Nguyên tắc quản lý đầu tư công;

- Chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công;

- Sự công khai, minh bạch các chương trình, dự án đầu tư công;

- Kế hoạch đầu tư trung hạn;

- Giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan đến đầu tư công;

- Quản lý nhà nước về đầu tư công…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 28-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp; thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp. Buổi chiều, thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và thảo luận về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)