Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

27/11/2013 08:19

Ngày 26-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Điều 8 về thông tin về đấu thầu; sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình;

- Điều kiện kết hôn;

- Kết hôn trái pháp luật;

- Chế độ tài sản vợ chồng;

- Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn;

- Chế định ly thân;

- Nghĩa vụ cấp dưỡng;

- Mang thai hộ;

- Quan hệ giữa cha mẹ và con…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Điều 5 về công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Điều 7 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 18 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân;

- Bảo hiểm y tế bắt buộc;

- Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Mức hưởng bảo hiểm y tế;

- Cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế;

- Quản lý Quỹ bảo hiểm y tế;

- Đăng ký khám, chữa bệnh;

- Tổ chức bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ tư, ngày 27-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; buổi chiều, thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng) và thảo luận về dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

27/11/2013 08:19

Ngày 26-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Điều 8 về thông tin về đấu thầu; sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình;

- Điều kiện kết hôn;

- Kết hôn trái pháp luật;

- Chế độ tài sản vợ chồng;

- Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn;

- Chế định ly thân;

- Nghĩa vụ cấp dưỡng;

- Mang thai hộ;

- Quan hệ giữa cha mẹ và con…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Điều 5 về công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Điều 7 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 18 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân;

- Bảo hiểm y tế bắt buộc;

- Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Mức hưởng bảo hiểm y tế;

- Cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế;

- Quản lý Quỹ bảo hiểm y tế;

- Đăng ký khám, chữa bệnh;

- Tổ chức bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ tư, ngày 27-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; buổi chiều, thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng) và thảo luận về dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

27/11/2013 08:19

Ngày 26-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Điều 8 về thông tin về đấu thầu; sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình;

- Điều kiện kết hôn;

- Kết hôn trái pháp luật;

- Chế độ tài sản vợ chồng;

- Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn;

- Chế định ly thân;

- Nghĩa vụ cấp dưỡng;

- Mang thai hộ;

- Quan hệ giữa cha mẹ và con…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều,

1. Quốc hội thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Điều 5 về công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Điều 7 về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sau đó, biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 18 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân;

- Bảo hiểm y tế bắt buộc;

- Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Mức hưởng bảo hiểm y tế;

- Cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế;

- Quản lý Quỹ bảo hiểm y tế;

- Đăng ký khám, chữa bệnh;

- Tổ chức bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ tư, ngày 27-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; buổi chiều, thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng) và thảo luận về dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)

 
  • Phiên họp thứ 4
  • Phiên họp thứ 7