Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

23/11/2013 08:27

Ngày 22-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Quốc hội biểu quyết thông qua khoản 2 Điều 1 và khoản 33 Điều 1, sau đó biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Quốc hội thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 16 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc chậm ban hành và trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Thời hạn giải quyết tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết;

- Giám sát việc ban hành các văn bản quy định chi tiết;

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc trình dự án luật;

- Thẩm tra dự án luật;

- Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Kinh phí phân bổ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc ban hành Nghị quyết về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền của người sử dụng đất;

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp;

- Thu hồi đất, trưng dụng đất;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Giá đất, cơ quan định giá đất;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 23-11-2013, đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 24-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 25-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thảo luận về dự án Luật xây dựng (sửa đổi); buổi chiều, thông qua Luật tiếp công dân và thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

23/11/2013 08:27

Ngày 22-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Quốc hội biểu quyết thông qua khoản 2 Điều 1 và khoản 33 Điều 1, sau đó biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Quốc hội thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 16 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc chậm ban hành và trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Thời hạn giải quyết tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết;

- Giám sát việc ban hành các văn bản quy định chi tiết;

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc trình dự án luật;

- Thẩm tra dự án luật;

- Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Kinh phí phân bổ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc ban hành Nghị quyết về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền của người sử dụng đất;

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp;

- Thu hồi đất, trưng dụng đất;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Giá đất, cơ quan định giá đất;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 23-11-2013, đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 24-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 25-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thảo luận về dự án Luật xây dựng (sửa đổi); buổi chiều, thông qua Luật tiếp công dân và thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

23/11/2013 08:27

Ngày 22-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng,

1. Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

Quốc hội biểu quyết thông qua khoản 2 Điều 1 và khoản 33 Điều 1, sau đó biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Quốc hội thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 16 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc chậm ban hành và trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Thời hạn giải quyết tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết;

- Giám sát việc ban hành các văn bản quy định chi tiết;

- Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc trình dự án luật;

- Thẩm tra dự án luật;

- Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Kinh phí phân bổ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc ban hành Nghị quyết về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền của người sử dụng đất;

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp;

- Thu hồi đất, trưng dụng đất;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Giá đất, cơ quan định giá đất;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 23-11-2013, đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 24-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 25-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thảo luận về dự án Luật xây dựng (sửa đổi); buổi chiều, thông qua Luật tiếp công dân và thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)