Thông cáo số 24 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

21/11/2013 08:22

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn..

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

1. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát tiếp tục trả lời chất vấn trực tiếp của 06 lượt đại biểu Quốc hội của 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Trách nhiệm của Bộ trong việc chọn, tạo, sử dụng giống lúa có chất lượng, năng suất cao để cạnh tranh trên thị trường thế giới;

- Định hướng phát triển nông nghiệp khu vực miền Trung;

- Tình trạng người nông dân bỏ ruộng, trả ruộng, không sản xuất;

- Giải pháp khắc phục tình trạng xuất khẩu nông sản thô, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản;

- Cung cấp tín dụng cho việc tạm trữ lúa gạo, tạm trữ cà phê, hỗ trợ sản xuất cá tra, cá basa…

Trong quá trình chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

2. Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn trực tiếp của 18 lượt đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức;

- Phụ cấp công vụ;

- Chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số và chính sách ưu tiên dành cho giáo viên mầm non;

- Việc tinh giản biên chế đội ngũ công chức, viên chức;

- Thi tuyển cán bộ, công chức;

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ…

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình.

3. Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn trực tiếp của 10 lượt đại biểu Quốc hội của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc tăng giá cước các mạng viễn thông;

- An toàn, an ninh thông tin;

- Quản lý tình trạng bán sóng cho các kênh truyền hình;

- Các giải pháp phát triển thị trường viễn thông;

- Quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình; chất lượng các cột phát sóng truyền hình;

- Quản lý quy hoạch mạng lưới báo chí, trong đó có việc quản lý các trang mạng xã hội;

- Số lượng thanh tra viên trong ngành thông tin, truyền thống…

Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ năm, ngày 21-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

21/11/2013 08:22

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn..

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

1. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát tiếp tục trả lời chất vấn trực tiếp của 06 lượt đại biểu Quốc hội của 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Trách nhiệm của Bộ trong việc chọn, tạo, sử dụng giống lúa có chất lượng, năng suất cao để cạnh tranh trên thị trường thế giới;

- Định hướng phát triển nông nghiệp khu vực miền Trung;

- Tình trạng người nông dân bỏ ruộng, trả ruộng, không sản xuất;

- Giải pháp khắc phục tình trạng xuất khẩu nông sản thô, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản;

- Cung cấp tín dụng cho việc tạm trữ lúa gạo, tạm trữ cà phê, hỗ trợ sản xuất cá tra, cá basa…

Trong quá trình chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

2. Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn trực tiếp của 18 lượt đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức;

- Phụ cấp công vụ;

- Chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số và chính sách ưu tiên dành cho giáo viên mầm non;

- Việc tinh giản biên chế đội ngũ công chức, viên chức;

- Thi tuyển cán bộ, công chức;

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ…

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình.

3. Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn trực tiếp của 10 lượt đại biểu Quốc hội của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc tăng giá cước các mạng viễn thông;

- An toàn, an ninh thông tin;

- Quản lý tình trạng bán sóng cho các kênh truyền hình;

- Các giải pháp phát triển thị trường viễn thông;

- Quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình; chất lượng các cột phát sóng truyền hình;

- Quản lý quy hoạch mạng lưới báo chí, trong đó có việc quản lý các trang mạng xã hội;

- Số lượng thanh tra viên trong ngành thông tin, truyền thống…

Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ năm, ngày 21-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

21/11/2013 08:22

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn..

Ngày 20-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn.

1. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát tiếp tục trả lời chất vấn trực tiếp của 06 lượt đại biểu Quốc hội của 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Trách nhiệm của Bộ trong việc chọn, tạo, sử dụng giống lúa có chất lượng, năng suất cao để cạnh tranh trên thị trường thế giới;

- Định hướng phát triển nông nghiệp khu vực miền Trung;

- Tình trạng người nông dân bỏ ruộng, trả ruộng, không sản xuất;

- Giải pháp khắc phục tình trạng xuất khẩu nông sản thô, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản;

- Cung cấp tín dụng cho việc tạm trữ lúa gạo, tạm trữ cà phê, hỗ trợ sản xuất cá tra, cá basa…

Trong quá trình chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

2. Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn trực tiếp của 18 lượt đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức;

- Phụ cấp công vụ;

- Chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số và chính sách ưu tiên dành cho giáo viên mầm non;

- Việc tinh giản biên chế đội ngũ công chức, viên chức;

- Thi tuyển cán bộ, công chức;

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ…

Trong quá trình chất vấn, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình.

3. Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn trực tiếp của 10 lượt đại biểu Quốc hội của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc tăng giá cước các mạng viễn thông;

- An toàn, an ninh thông tin;

- Quản lý tình trạng bán sóng cho các kênh truyền hình;

- Các giải pháp phát triển thị trường viễn thông;

- Quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình; chất lượng các cột phát sóng truyền hình;

- Quản lý quy hoạch mạng lưới báo chí, trong đó có việc quản lý các trang mạng xã hội;

- Số lượng thanh tra viên trong ngành thông tin, truyền thống…

Phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ năm, ngày 21-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)