Thông cáo số 18 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

14/11/2013 07:57

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Ngày 13-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

1. Về kết quả rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện theo Nghị quyết số 40/2012/QH13, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Kết quả rà soát quy hoạch thủy điện và trách nhiệm quản lý nhà nước;

- Công tác quản lý chất lượng, an toàn xây dựng và vận hành hồ chứa, công trình thủy điện;

- Trồng rừng thay thế và thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng;

- Bảo vệ môi trường đối với dự án, công trình thủy điện;

- Bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư các dự án, công trình thủy điện

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phân kỳ đầu tư;

- Nguồn vốn thực hiện;

- Quy mô, tiêu chuẩn, chất lượng công trình;

- Tiến độ thực hiện;

- Chiều dài, hướng, tuyến

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 14-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

14/11/2013 07:57

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Ngày 13-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

1. Về kết quả rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện theo Nghị quyết số 40/2012/QH13, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Kết quả rà soát quy hoạch thủy điện và trách nhiệm quản lý nhà nước;

- Công tác quản lý chất lượng, an toàn xây dựng và vận hành hồ chứa, công trình thủy điện;

- Trồng rừng thay thế và thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng;

- Bảo vệ môi trường đối với dự án, công trình thủy điện;

- Bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư các dự án, công trình thủy điện

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phân kỳ đầu tư;

- Nguồn vốn thực hiện;

- Quy mô, tiêu chuẩn, chất lượng công trình;

- Tiến độ thực hiện;

- Chiều dài, hướng, tuyến

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 14-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

14/11/2013 07:57

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Ngày 13-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội xem xét về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phá sản (sửa đổi).

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu.

1. Về kết quả rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện theo Nghị quyết số 40/2012/QH13, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Kết quả rà soát quy hoạch thủy điện và trách nhiệm quản lý nhà nước;

- Công tác quản lý chất lượng, an toàn xây dựng và vận hành hồ chứa, công trình thủy điện;

- Trồng rừng thay thế và thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng;

- Bảo vệ môi trường đối với dự án, công trình thủy điện;

- Bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư các dự án, công trình thủy điện

2. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phân kỳ đầu tư;

- Nguồn vốn thực hiện;

- Quy mô, tiêu chuẩn, chất lượng công trình;

- Tiến độ thực hiện;

- Chiều dài, hướng, tuyến

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 14-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

(Văn phòng Quốc hội)