Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

08/11/2013 08:22

Ngày 07-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Ngày 07-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc, đã có 41 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

* Về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án.

- Tình hình và nguyên nhân vi phạm pháp luật, tội phạm trong năm 2013;

- Việc phát hiện, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng;

- Việc thi hành án tử hình;

- Công tác tổ chức, cán bộ trong khối tư pháp;

- Trách nhiệm của cấp cơ sở trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Việc phát hiện, xử lý sai phạm trong khối tư pháp;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật…

* Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của các cơ quan;

- Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết;

- Việc ban hành Nghị quyết về công tác tư pháp để triển khai thực hiện trong năm 2014…

* Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2013;

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng;

- Việc phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng lớn;

- Thành lập cơ quan điều tra độc lập trong phòng, chống tham nhũng;

- Việc thanh tra, kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước;

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Trong quá trình thảo luận, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 08-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

08/11/2013 08:22

Ngày 07-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Ngày 07-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc, đã có 41 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

* Về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án.

- Tình hình và nguyên nhân vi phạm pháp luật, tội phạm trong năm 2013;

- Việc phát hiện, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng;

- Việc thi hành án tử hình;

- Công tác tổ chức, cán bộ trong khối tư pháp;

- Trách nhiệm của cấp cơ sở trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Việc phát hiện, xử lý sai phạm trong khối tư pháp;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật…

* Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của các cơ quan;

- Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết;

- Việc ban hành Nghị quyết về công tác tư pháp để triển khai thực hiện trong năm 2014…

* Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2013;

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng;

- Việc phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng lớn;

- Thành lập cơ quan điều tra độc lập trong phòng, chống tham nhũng;

- Việc thanh tra, kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước;

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Trong quá trình thảo luận, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 08-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

08/11/2013 08:22

Ngày 07-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Ngày 07-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc, đã có 41 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

* Về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án.

- Tình hình và nguyên nhân vi phạm pháp luật, tội phạm trong năm 2013;

- Việc phát hiện, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng;

- Việc thi hành án tử hình;

- Công tác tổ chức, cán bộ trong khối tư pháp;

- Trách nhiệm của cấp cơ sở trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Việc phát hiện, xử lý sai phạm trong khối tư pháp;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật…

* Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của các cơ quan;

- Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết;

- Việc ban hành Nghị quyết về công tác tư pháp để triển khai thực hiện trong năm 2014…

* Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

- Kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2013;

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng;

- Việc phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng lớn;

- Thành lập cơ quan điều tra độc lập trong phòng, chống tham nhũng;

- Việc thanh tra, kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước;

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Trong quá trình thảo luận, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 08-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

(Văn phòng Quốc hội)