Thông cáo số 13 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

07/11/2013 08:04

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Ngày 6-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai;

- Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thu hồi đất, trưng dụng đất;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Giá đất, cơ chế, cơ quan định giá đất;

- Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thứ năm, ngày 7-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 13 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

07/11/2013 08:04

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Ngày 6-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai;

- Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thu hồi đất, trưng dụng đất;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Giá đất, cơ chế, cơ quan định giá đất;

- Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thứ năm, ngày 7-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 13 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

07/11/2013 08:04

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Ngày 6-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai;

- Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thu hồi đất, trưng dụng đất;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Giá đất, cơ chế, cơ quan định giá đất;

- Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thứ năm, ngày 7-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

(Văn phòng Quốc hội)