Thông cáo số 21 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

17/11/2013 08:35

Ngày 16-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường,  

Buổi sáng,

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

Quốc hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

 Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (biểu quyết bằng máy).

Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư công.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư công.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật việc làm.

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5 về chính sách của Nhà nước về việc làm, Điều 18 về nội dung chính sách việc làm công, Điều 43 về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật việc làm.

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 về nguyên tắc khen thưởng và bổ sung Khoản 3 vào Điều 6 về bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng; Khoản 45 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 79 về thẩm quyền quyết định, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng; Khoản 50, Điều 1 bổ sung Điều 91a về Hội đồng thi đua, khen thưởng và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật hải quan (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Địa bàn hoạt động hải quan;

- Hệ thống tổ chức hải quan;

- Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

- Quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan;

- Kiểm tra sau thông quan;

- Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Chủ nhật, ngày 17-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 18-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật phá sản (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 21 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

17/11/2013 08:35

Ngày 16-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường,  

Buổi sáng,

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

Quốc hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

 Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (biểu quyết bằng máy).

Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư công.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư công.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật việc làm.

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5 về chính sách của Nhà nước về việc làm, Điều 18 về nội dung chính sách việc làm công, Điều 43 về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật việc làm.

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 về nguyên tắc khen thưởng và bổ sung Khoản 3 vào Điều 6 về bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng; Khoản 45 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 79 về thẩm quyền quyết định, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng; Khoản 50, Điều 1 bổ sung Điều 91a về Hội đồng thi đua, khen thưởng và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật hải quan (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Địa bàn hoạt động hải quan;

- Hệ thống tổ chức hải quan;

- Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

- Quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan;

- Kiểm tra sau thông quan;

- Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Chủ nhật, ngày 17-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 18-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật phá sản (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 21 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

17/11/2013 08:35

Ngày 16-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường,  

Buổi sáng,

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

Quốc hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

 Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (biểu quyết bằng máy).

Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư công.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư công.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật việc làm.

Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5 về chính sách của Nhà nước về việc làm, Điều 18 về nội dung chính sách việc làm công, Điều 43 về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật việc làm.

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 về nguyên tắc khen thưởng và bổ sung Khoản 3 vào Điều 6 về bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng; Khoản 45 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 79 về thẩm quyền quyết định, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng; Khoản 50, Điều 1 bổ sung Điều 91a về Hội đồng thi đua, khen thưởng và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật hải quan (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Địa bàn hoạt động hải quan;

- Hệ thống tổ chức hải quan;

- Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

- Quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan;

- Kiểm tra sau thông quan;

- Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Chủ nhật, ngày 17-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 18-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật phá sản (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)