Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

02/11/2013 06:51

Ngày 01-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc Chính phủ sử dụng gói kích thích kinh tế;

- Việc sử dụng các chính sách tài khóa của Chính phủ; tình hình tăng trưởng tín dụng, nợ xấu, đầu tư công;

- Các vấn đề về thu thuế, hoàn thuế, giảm thuế, giãn thuế, truy thu thuế…

- Việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế;

- Vấn đề y đức, y tế, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;  

- Việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tính hiệu quả và các giải pháp giảm nghèo toàn diện;

- Việc các công trình thủy điện ảnh hưởng đến môi trường;

- Cơ chế phân công, phân cấp quản lý cho địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Vấn đề an ninh quốc phòng; bảo vệ biển đảo; chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang…

 Quốc hội đã nghe một số thành viên Chính phủ giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp buổi sáng.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Thứ bảy, ngày 02-11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

02/11/2013 06:51

Ngày 01-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc Chính phủ sử dụng gói kích thích kinh tế;

- Việc sử dụng các chính sách tài khóa của Chính phủ; tình hình tăng trưởng tín dụng, nợ xấu, đầu tư công;

- Các vấn đề về thu thuế, hoàn thuế, giảm thuế, giãn thuế, truy thu thuế…

- Việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế;

- Vấn đề y đức, y tế, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;  

- Việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tính hiệu quả và các giải pháp giảm nghèo toàn diện;

- Việc các công trình thủy điện ảnh hưởng đến môi trường;

- Cơ chế phân công, phân cấp quản lý cho địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Vấn đề an ninh quốc phòng; bảo vệ biển đảo; chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang…

 Quốc hội đã nghe một số thành viên Chính phủ giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp buổi sáng.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Thứ bảy, ngày 02-11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

02/11/2013 06:51

Ngày 01-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc Chính phủ sử dụng gói kích thích kinh tế;

- Việc sử dụng các chính sách tài khóa của Chính phủ; tình hình tăng trưởng tín dụng, nợ xấu, đầu tư công;

- Các vấn đề về thu thuế, hoàn thuế, giảm thuế, giãn thuế, truy thu thuế…

- Việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế;

- Vấn đề y đức, y tế, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;  

- Việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá tính hiệu quả và các giải pháp giảm nghèo toàn diện;

- Việc các công trình thủy điện ảnh hưởng đến môi trường;

- Cơ chế phân công, phân cấp quản lý cho địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Vấn đề an ninh quốc phòng; bảo vệ biển đảo; chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang…

 Quốc hội đã nghe một số thành viên Chính phủ giải trình thêm về một số vấn đề nổi lên qua ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp buổi sáng.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Thứ bảy, ngày 02-11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

(Văn phòng Quốc hội)