Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 
 

Danh sách Trưởng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

21/10/2013