Chương trình làm việc ngày 26 tháng 11 năm 2013

26/11/2013 08:33

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 26 tháng 11 năm 2013)

 

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 2)

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1:

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

Nội dung 2:

Hà Hùng Cường

Trương Thị Mai

Bùi Sỹ Lợi

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi).

2. Thảo luận về dự án dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

 

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 2)

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1:

Đinh Tiến Dũng

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2:

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trương Thị Mai

Bùi Sỹ Lợi

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

2. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

(Văn phòng Quốc hội)