Thông cáo số 13 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

07/08/2011

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 12 kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

06/08/2011

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

05/08/2011

Ngày 4-8-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Thông cáo số 10 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

04/08/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 9 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

03/08/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 8 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

02/08/2011

Ngày 1-8-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 7 kỳ họp thứ nhất ,QH khóa XIII

30/07/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

28/07/2011

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 5 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

27/07/2011

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

26/07/2011

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Các tin đã đưa: