Buỏi sáng 4-8-2007

06/08/2007

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII; Thông qua Nghị quyết phê phuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005; Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng và bế mạc kỳ họp

(Theo biên bản ghi âm tại hội trường Ba Đình)

Xem chi tiết

(Văn phòng Quốc hội)

File đính kèm