•  
  Một số hình ảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

  Một số hình ảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên họp toàn thể ngày 3-8-2011 của kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

  Một số hình ảnh phiên họp toàn thể ngày 3-8-2011 của kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII

   
 •  
  Chiều 23/7/2011, Quốc hội khoá XIII họp phiên toàn thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng

  Chiều 23/7/2011, Quốc hội khoá XIII họp phiên toàn thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên họp toàn thể ngày 25-7-2011 kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII bầu Chủ tịch nước

  Một số hình ảnh phiên họp toàn thể ngày 25-7-2011 kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII bầu Chủ tịch nước

   
 •  
  Một số hình ảnh phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Một số hình ảnh phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

   
 •  
  Ngày 01-8-2011, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình về nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước và Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ

  Ngày 01-8-2011, QH họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình về nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước và Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ