Thông cáo số 25 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

22/06/2013 05:56

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận về dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

21/06/2013 07:20

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 23 kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

20/06/2013 06:19

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật việc làm. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: