Buổi chiều ngày 7/11/2013

08/11/2013 15:00

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Buổi chiều ngày 21/6/2013

22/06/2013 06:06

Quốc hội thông qua nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân; Thông qua nghị quyết kết quả giám sát "Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 - 2012"; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Buổi sáng ngày 21/6/2013

22/06/2013 04:50

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Buổi chiều ngày 20/6/2013

21/06/2013 07:20

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014; Thông qua Nghị quyết về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào (nếu có); Biểu quyết thông qua Luật hòa giải cơ sở; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp.

Buổi sáng ngày 20/6/2013

21/06/2013 06:05

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi).

Buổi chiều ngày 19/6/2013

20/06/2013 06:19

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Biểu quyết thông qua Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.

Buổi sáng ngày 19/6/2013

20/06/2013 05:39

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật việc làm.

Các tin đã đưa: