Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Cơ quan ban hành: Ban Dân nguyện; 

Lĩnh vực: Kiến nghị của cử tri