Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 1065/BC-UBTVQH13 tổng kết hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII (2011-2016) Báo cáo công tác Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 2941/BC-UBKT13 của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổng kết công tác của Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) Báo cáo công tác Ủy ban Kinh tế
Báo cáo số 3630/BC-UBPL13 của Uỷ ban Pháp luật tổng kết công tác của Uỷ ban Pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) Báo cáo công tác Ủy ban Pháp luật
Báo cáo số 3323/BC-UBTCNS13 của Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội về tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Báo cáo công tác Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo số 4570/BC-UBVĐXH13 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội tổng kết hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016) Báo cáo công tác Ủy ban Xã hội
Báo cáo số 1786/BC-UBKHCNMT13 tổng kết hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016) Báo cáo công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Báo cáo số 1870/BC-UBVHGDTTN13 về kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 10 đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác từ quý 2 năm 2016 của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Báo cáo công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
Báo cáo số 3299/BC-UBTP13 của Uỷ ban Tư pháp tổng kết hoạt động của Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) Báo cáo công tác Ủy ban Tư pháp
Báo cáo số 5896/BC-UBĐN13 của Uỷ ban Đối ngoại tổng kết công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII Báo cáo công tác Ủy ban Đối ngoại
Báo cáo của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 11 và dự kiến hoạt động đến tháng 7 năm 2016 Báo cáo công tác Ủy ban Xã hội