Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII (Ngày 12 tháng 04 năm 2016) Bế mạc kỳ họp Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Thị thực Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 Kinh tế - Xã hội Quốc hội
Báo cáo số 3686/BC-UBPL13 của Uỷ ban Pháp luật thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Thẩm tra Quốc hội
Báo cáo số 82/BC-CP của Chính phủ về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Báo cáo công tác Quốc hội
Báo cáo số 3316/BC-UBTCNS13 của Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra về công tác của Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Kiểm toán Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo tóm tắt số 210/BC-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác của kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Báo cáo công tác Tổng kiểm toán
Báo cáo số 3291 /BC-UBTP13 của Ủy ban Tư pháp thẩm tra báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) Thẩm tra Ủy ban Tư pháp
Báo cáo tóm tắt của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII Báo cáo công tác Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Báo cáo số 3294/BC-UBTP13 của Ủy ban Tư pháp thẩm tra báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII Tổng kết nhiệm kỳ Ủy ban Tư pháp