Buổi sáng ngày 29/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

29/03/2016 14:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 29/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

29/03/2016 14:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 29/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

29/03/2016 14:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 29/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

29/03/2016 14:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news
 

Buổi sáng ngày 29/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

29/03/2016 14:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download