•  

  Sáng 25/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dược (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự thảo này

   
 •  

  Chiều 24/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin và thảo luận tại hội trường về dự thảo này

   
 •  

  Chiều 23/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự thảo này

   
 •  

  Chiều 22/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước

   
 •  

  Sáng 22/3/2016, Quốc hội nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội,công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước;Thủ tướng Chính phủ

   
 •  

  Chiều 21/3/2016, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi)

   
 •  

  Sáng 21/3/2016, Khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII

   
 •  

  Chiều ngày 18/03/2016.Họp báo Kỳ họp thứ 11,Quốc hội khóa XIII.