Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề Bảo vệ môi trường
Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 8-11-2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 Kinh tế - Xã hội
Nghị quyết số 11/2011/QH13 ngày 9-11-2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 Kinh tế - Xã hội
Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25-11-2011 của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Dự án 5 triệu ha rừng
Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22-11-2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia Đất đai
Báo cáo số 78/BC-UBTVQH13 ngày 23-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII Xây dựng luật, pháp lệnh
Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Xây dựng luật, pháp lệnh
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Phát biểu
Báo cáo số 256/BC-CP ngày 15-11-2011 của Chính phủ về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn giao thông trong cả nước và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn Trật tự, an toàn giao thông
Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII trình Quốc hội cho ý kiến ngày 17-11-2011 Xây dựng luật, pháp lệnh