Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 79/BC-UBTVQH13 ngày 25-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn Chất vấn và trả lời chất vấn
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII trình Quốc hội thông qua Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 264/BC-CP ngày 24-11-2011 của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 91/BC-BTC ngày 22-11-2011 của Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 128/BC-NHNN ngày 23-11-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải trình chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 7868/BGDĐT-VP ngày 22-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn của các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 3419/BC-BNN-VP ngày 22-11-2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn ĐBQH tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 69/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH v/v tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 2149/BC-VPQH ngày 18-11-2011 của Văn phòng Quốc hội về việc thực hiện lời hứa qua hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII Chất vấn và trả lời chất vấn
Tập hợp các văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH khóa XIII tại kỳ họp thứ hai của Bộ Giao thông - Vận tải Chất vấn và trả lời chất vấn