Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quảng cáo Quảng cáo
Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Giáo dục đại học Giáo dục đại học
Tờ trình số 238/TTr-CP ngày 21-10-2011 của Chính phủ về dự án Luật phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Phòng, chống rửa tiền
Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Phòng, chống rửa tiền
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII Phòng, chống rửa tiền
Báo cáo số 5325/BTP-PLHSHC ngày 9-9-2011 của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền
Báo cáo số 127/BC-UBKT13 ngày 2-11-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra Dự án Luật phòng, chống rửa tiền Phòng, chống rửa tiền
Báo cáo số 274 /BC-UBVĐXH13 ngày 26-10-2011 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Báo cáo số 620/BC-BYT ngày 19-7-2011của Bộ Y tế về việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá Phòng, chống tác hại của thuốc lá