Buổi sáng ngày 25/11/2011

26/11/2011 06:58

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi chiều ngày 24/11/2011

25/11/2011 21:32

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày 24/11/2011

25/11/2011 06:31

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi chiều ngày 23/11/2011

24/11/2011 09:07

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày 23/11/2011

24/11/2011 05:12

Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII; Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều ngày 22/11/2011

24/11/2011 00:30

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật công đoàn (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 22/11/2011

23/11/2011 07:06

Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 21/11/2011

23/11/2011 07:06

Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật biển Việt Nam và báo cáo thêm một số vấn đề về tình hình biển Đông; Báo cáo thẩm tra dự án Luật biển Việt Nam; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật giám định tư pháp

Buổi chiều ngày 18/11/2011

23/11/2011 07:06

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xử lý vi phạm hành chính

Các tin đã đưa: