•  

  Một số hình ảnh Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua một số Nghị quyết và thảo luận về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên họp bế mạc Kỳ họp thứ 2 QH khóa XIII ngày 26-11-2011

   
 •  

  Một số hình ảnh ngày khai mạc kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII

   
 •  

  Sáng 21/11/2011, Quốc hội thảo luận tại hội trường và nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lưu trữ và dự thảo Luật đo lường

   
 •  

  Một số hình ảnh ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII tại tổ và thảo luận tại hội trường

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo luật tố cáo và các báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo, Tòa án nhân dân tối cáo ngày 26-10-2011

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

   
 •  

  Một số hình ảnh buổi sáng ngày 28-10-2011 tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế xã hội

   
 •  

  Chiều 1/11/2011, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật cơ yếu

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án luật

   
 •  

  Chiều 4/11/2011,Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án Luật

   
 •  

  Ngày 7/11/2011, Quốc hội họp phiên toàn thể và thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường ngày 8-11-2011 thông qua một số Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua một số Nghị quyết và thảo luận về dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 và thảo luận về dự án Luật bảo hiểm tiền gửi

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên làm việc tại Hội trường Quốc hội thảo luận về dự án Luật quảng cáo

   
 •  

  Sáng 15/11/2011, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống rửa tiền

   
 •  

  Ngày 16/11/2011, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật giám định tư pháp

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường sáng ngày 25-11-2011 tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn