Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 1945/BKHCN-VP ngày 08-6-2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội
Báo cáo số 2152/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 và Nghị quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 32/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 3129/BKHĐT-TH ngày 22-5-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 122/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 47/BC-NHNN của Ngân hàng nhà nước về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 5724/BC-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại các Kỳ họp Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 294/BC-CP ngày 12-6-2015 giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII
Báo cáo số 4511/BC-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 5606/BCT-KH của Bộ Công thương về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII