Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII (Ngày 26 tháng 6 năm 2015)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 898/BC-UBTVQH13 tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII
Tờ trình 877TTr-UBTVQH13 ngày 26 tháng 5 năm 2015 về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Báo cáo số 886/BC-UBTVQH13 ngày 02-6-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Báo cáo số 864/BC-UBTVQH13 ngày 19-5-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132 (20/05/2015)
Báo cáo số 2499/BC-UBKT13 đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2015 (20/05/2015)
Báo cáo số 215/BC-CP của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015