Báo cáo công tác
Báo cáo số 4316/BC-UBVĐXH13 về hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2015 dự kiến hoạt động đến tháng 7 năm 2016
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ chín đến kỳ họp thứ mười và dự kiến chương trình hoạt động hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13
Báo cáo số 921/BC- HĐDT13 về hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ Tám đến kỳ họp thứ Chín và dự kiến nhiệm vụ, trọng tâm từ kỳ họp thứ Chín đến kỳ họp thứ Mười
Báo cáo số 1577/BC-UBKHCNMT13 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ sau Kỳ họp thứ 8 đến Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2015
Báo cáo giám sát
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tờ trình tóm tắt dự án Luật Biên phòng Việt Nam
Dự thảo Luật khí tượng thủy văn
Báo cáo số 1551/BC-UBKHCNMT13 ngày 02-6-2015 của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật khí tượng thủy văn
Tờ trình 99/TTr-CP ngày 19-3-2015 của Chính phủ về dự án Luật khí tượng thủy văn
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo thuyết minh Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Báo cáo số 391/BC-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu, giải trình các ý kiến của Đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự” trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 912/BC-UBTVQH13 ngày 23-6-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo NQ về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động TTHS”
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9
Báo cáo tóm tắt tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
Nghị quyết số 91/2015/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 1945/BKHCN-VP ngày 08-6-2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội
Báo cáo số 2152/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 và Nghị quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 32/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 3129/BKHĐT-TH ngày 22-5-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII (Ngày 26 tháng 6 năm 2015)
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 898/BC-UBTVQH13 tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII