Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII

 •  
  Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII

  Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII

   
 •  
  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

   
 •  
  Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015

  Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015

   
 •  
  Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Đảng, Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam cùng các ĐBQH tại phiên khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII

  Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Đảng, Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam cùng các ĐBQH tại phiên khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  
  Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

  Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT