•  

  Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 23/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 22/5/2014. Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Tổ chức Toàn án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 22/5/2014. Quốc hội nghe tờ trình về Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), thảo luận tại hội trường Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 21/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 22/5/2014. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Sáng ngày 20/5/2014. Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 21/5/2014. Quốc hội thảo luận ở tổ

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 20/5/2014. Quốc hội nghe báo cáo về quyết toán NSNN, Luật tổ chức Toà án nhân dân

   
 •  

  Kỳ họp thứ 7, Ngày 20/5/2014. Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII