Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

22/06/2012 06:57

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng  điều khiển.

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

21/06/2012 07:02

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

20/06/2012 07:51

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

19/06/2012 07:17

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

16/06/2012 07:17

Thứ sáu, ngày 15-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

15/06/2012 07:10

Thứ năm, ngày 14-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

14/06/2012 22:27

Thứ ba, ngày 13-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

13/06/2012 05:39

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012; thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

12/06/2012 07:16

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

09/06/2012 23:48

Thứ sáu, ngày 08-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Các tin đã đưa: