Chương trình phiên chất vấn ngày 13-15 tháng 6 năm 2012

13/06/2012 06:29

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

(Ngày 13-15/6/2012)

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Thứ tư, ngày 13-6-2012

Buổi sáng

8h00 đến 8h30

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

- Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

8h30 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50 (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

16h50  đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Thứ năm, ngày 14-6-2012

Buổi sáng

8h00 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50  (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Thứ sáu, ngày 15-6-2012

 Buổi sáng

8h00 đến 11h00 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012 và trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

11h00 đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi chiều ngày 21/06/2012

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Chương trình phiên chất vấn ngày 13-15 tháng 6 năm 2012

13/06/2012 06:29

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

(Ngày 13-15/6/2012)

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Thứ tư, ngày 13-6-2012

Buổi sáng

8h00 đến 8h30

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

- Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

8h30 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50 (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

16h50  đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Thứ năm, ngày 14-6-2012

Buổi sáng

8h00 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50  (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Thứ sáu, ngày 15-6-2012

 Buổi sáng

8h00 đến 11h00 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012 và trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

11h00 đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Chương trình phiên chất vấn ngày 13-15 tháng 6 năm 2012

13/06/2012 06:29

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

(Ngày 13-15/6/2012)

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Thứ tư, ngày 13-6-2012

Buổi sáng

8h00 đến 8h30

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

- Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.

8h30 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50 (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn.

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung.

16h50  đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Thứ năm, ngày 14-6-2012

Buổi sáng

8h00 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung

11h20  đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Buổi chiều

14h00 đến 16h50  (giải lao từ 15h30-15h50)

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn

- Các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu bổ sung

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

Thứ sáu, ngày 15-6-2012

 Buổi sáng

8h00 đến 11h00 (giải lao từ 9h30-9h50)

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012 và trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

11h00 đến 11h30

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)