Buổi chiều ngày 21/06/2012

22/06/2012 07:00

Quốc hội họp Thông qua: Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp

Buổi sáng ngày 21/06/2012

22/06/2012 06:42

Biểu quyết thông qua: Luật quảng cáo; Luật tài nguyên nước (sửa đổi);. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Luật biển Việt Nam.

Buổi chiều ngày 20/06/2012

21/06/2012 07:22

Biểu quyết thông qua: Luật giá; Luật công đoàn (sửa đổi); Luật giám định tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật xử lý vi phạm hành chính.

Buổi sáng ngày 20/06/2012

21/06/2012 06:59

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Buổi chiều ngày 19/06/2012

20/06/2012 07:58

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Buổi sáng ngày 19/06/2012

20/06/2012 05:04

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 18/06/2012

19/06/2012 07:42

Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giáo dục đại học; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;. Bộ luật lao động (sửa đổi).

Buổi sáng ngày 18/06/2012

19/06/2012 04:44

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xuất bản (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 12/06/2012

13/06/2012 06:38

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Buổi sáng ngày 12/06/2012

13/06/2012 04:38

Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012; Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

Các tin đã đưa: