•  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

   
 •  

  Khai mạc kỳ họp thứ 3, QH khoá XIII tại Hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại Hội trường Dự án Luật chống tác hại của thuốc lá

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi)

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XN và quyết toán NSNN

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giáo dục đại học; dự thảo Luật công đoàn (sửa đổi)

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giá

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giám định tư pháp dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

   
 •  

  Quốc hội họp phiên thể tại hội trường, nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi)

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án luật và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

   
 •  

  Ngày 01-6-2012, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật dự trữ quốc gia và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; thảo luận ở Hội trường về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2013

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại hội trường về vấn đề Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại hội trường dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên của Chính phủ

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận dự án Luật xuất bản (sửa đổi) và thông qua một số dự án luật

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư