VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HAI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ

21/08/2023 15:09

Chiều ngày 21/8, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; đại diện cán bộ, lãnh đạo, công chức hai đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm lần này.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN TRỊ I

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Khắc Định, Vụ trưởng, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng Quản lý và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, Vụ Tin học làm Phó Vụ trưởng Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Khắc Định, Vụ trưởng, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng Quản lý và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, Vụ Tin học làm Phó Vụ trưởng Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội

Chúc mừng Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng được bổ nhiệm lần này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận quá trình phấn đấu, không ngừng nỗ lực của cả hai cán bộ có bề dày kinh nghiệm tại Văn phòng Quốc hội. Đây đều là những cán bộ trưởng thành từ môi trường Văn phòng Quốc hội, luôn nhận được sự tín nhiệm của tập thể cũng như lãnh đạo các Ủy ban. Vị trí mới được bổ nhiệm vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trong bối cảnh công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội ngày càng phải chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, trên cương vị mới các đồng chí lãnh đạo cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tập thể lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Vụ Tin học tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với các đơn vị của Văn phòng Quốc hội hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tân Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định 

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình trong xây dựng đơn vị vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của Văn phòng Quốc hội; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban và sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ công chức các vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hải Yến

Other news