Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tờ trình số 160/TTr-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 10 năm 2008 về Dự án Luật Lý lịch tư pháp
Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp
Báo cáo số 1886/BC-UBTP12 ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật Lý lịch tư pháp
Báo cáo tổng kết thực tiễn công tác quản lý nợ công
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 186/BC-UBTVQH12 ngày 13-11-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thi hành án dân sự trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật thi hành án dân sự trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, QH khoá XII, ngày 14-11-2008
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật thi hành án dân sự
Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, QH khoá XII, ngày 13-11-2008
Văn kiện chung
Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII (ngày 15 tháng 11 năm 2008)
Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011)
Báo cáo số 184/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 12 tháng 11 năm 2008 giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009; Bổ sung chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, QH khoá XII của Đoàn thư ký kỳ họp ngày 15 tháng 11 năm 2008
Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 964/UBXH12 ngày 25/10/2008 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội về công tác năm 2008 và dự kiến quả hoạt động năm 2009.
Báo cáo số 491 BC/VH-GD-TTN ngày 15/10/2008 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả hoạt động năm 2008 và dự kiến chương trình công tác năm 2009.
Báo cáo số 465/UBKT12 ngày 11/10/2008 của Ủy ban Kinh tế về công tác từ sau kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2008 và năm 2009.
Báo cáo số 333/HĐDT12 ngày 15/10/2008 của Hội đồng Dân tộc về kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến chương trình công tác từ sau kỳ thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc
Báo cáo giám sát Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII
Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả giám sát của UBTVQH về đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước
Báo cáo số 165/BC-UBTVQH12 ngày 23-10-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát
Báo cáo tóm tắt số 7898/BC-BKH ngày 29-10-2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007.
Các Luật, Nghị quyết được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (đã ký và ban hành)
Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII
Luật Công nghệ cao
Luật bảo hiểm y tế
Luật đa dạng sinh học
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 177/BC-CP ngày 13/11/2008 giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII
Báo cáo số 3349/BC-BNN-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XII
Bản tập hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ
Bản tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao