Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII

08/11/2008 05:14

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII

01/11/2008 07:08

Ngày 31-10-2008, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII

29/10/2008 07:56

Ngày 28-10-2008, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII

26/10/2008 07:03

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII

23/10/2008 04:39

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII

22/10/2008 07:24

       Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật bảo hiểm y tế.

Thông cáo khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII

16/10/2008 23:14

Thời gian qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.

Các tin đã đưa: