Buổi sáng ngày 10-11-2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp.

 
 

Danh sách Trưởng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

21/10/2013 22:28

(Văn phòng Quốc hội)