Buổi sáng ngày 10-11-2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp.