Buổi sáng ngày 10-11-2008

11/11/2008 05:52

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp.

Buổi chiều ngày 8-11-2008

09/11/2008 08:56

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quy hoạch đô thị.

Buổi chiều ngày 5-11-2008

06/11/2008 08:29

Quốc hội thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007.

Buổi chiều ngày 31-10-2008

01/11/2008 07:21

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng.

Buổi sáng ngày 31-10-2008

01/11/2008 04:16

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng.

Buổi chiều ngày 28-10-2008

29/10/2008 22:36

Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Buổi sáng ngày 25-10-2008

26/10/2008 04:47

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thi hành án dân sự

Buổi sáng ngày 18-10-2008

19/10/2008 04:52

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đa dạng sinh học, dự thảo Luật công nghệ cao

Các tin đã đưa: