•  
  Một số hình ảnh lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII tại hội trường Bộ Quốc phòng ngày 16 - 10 - 2008

  Một số hình ảnh lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII tại hội trường Bộ Quốc phòng ngày 16 - 10 - 2008

   
 •  
  Ngày 17/10/2008, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008

  Ngày 17/10/2008, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008

   
 •  
  Ngày 18/10/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đa dạng sinh học

  Ngày 18/10/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đa dạng sinh học

   
 •  
  Ngày 20/10/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật cán bộ, công chức và dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)

  Ngày 20/10/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật cán bộ, công chức và dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)

   
 •  
  Sáng ngày 21/10/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm y tế

  Sáng ngày 21/10/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm y tế

   
 •  
  Chiều 23/10/2008, Quốc hội nghe một số báo cáo về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; báo cáo về công tác của Viện Kiểm sát; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao và báo cáo về công tác thi hành án

  Chiều 23/10/2008, Quốc hội nghe một số báo cáo về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; báo cáo về công tác của Viện Kiểm sát; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao và báo cáo về công tác thi hành án

   
 •  
  Ngày 24/10/2008, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; công tác thi hành án

  Ngày 24/10/2008, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; công tác thi hành án

   
 •  
  Sáng ngày 25/10/2008 , Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thi hành án dân sự

  Sáng ngày 25/10/2008 , Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thi hành án dân sự

   
 •  
  Ngày 27/10/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

  Ngày 27/10/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

   
 •  
  Ngày 28/10/2008, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

  Ngày 28/10/2008, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

   
 •  
  Ngày 31/10/2008, Quốc hội thảo luận về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng

  Ngày 31/10/2008, Quốc hội thảo luận về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng

   
 •  
  Chiều ngày 3/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình một số dự án và các Báo cáo thẩm tra

  Chiều ngày 3/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình một số dự án và các Báo cáo thẩm tra

   
 •  
  Chiều ngày 4/11/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý nợ khu vực công

  Chiều ngày 4/11/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý nợ khu vực công

   
 •  
  Ngày 5/11/2008, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007

  Ngày 5/11/2008, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007

   
 •  
  Chiều ngày 6/11/2008, Quốc hội thảo luận về Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

  Chiều ngày 6/11/2008, Quốc hội thảo luận về Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

   
 •  
  Ngày 8/11/20008, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bồi thường nhà nước; dự thảo Luật quy hoạch đô thị

  Ngày 8/11/20008, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bồi thường nhà nước; dự thảo Luật quy hoạch đô thị

   
 •  
  Ngày 10/11/20008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp

  Ngày 10/11/20008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp

   
 •  
  Ngày 11/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

  Ngày 11/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Ngày 12/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

  Ngày 12/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Ngày 13/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

  Ngày 13/11/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Ngày 14/11/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

  Ngày 14/11/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự