Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

26/11/2010 08:46

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

25/11/2010 13:28

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn.

Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

24/11/2010 08:43

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

23/11/2010 08:43

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

20/11/2010 07:41

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật lưu trữ.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

19/11/2010 07:50

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố cáo.

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

19/11/2010 00:16

Ngày 17-11-2010, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

17/11/2010 06:05

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

16/11/2010 11:06

Buổi sáng,  Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.

Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

14/11/2010 07:48

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng, chống mua bán người.

Các tin đã đưa: