Buổi sáng ngày 10/11/2010

11/11/2010 05:45

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Buổi sáng ngày 26/11/2010

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

 

Buổi sáng ngày 10/11/2010

11/11/2010 05:45

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 10/11/2010

11/11/2010 05:45

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

(Văn phòng Quốc hội)

File download