Buổi sáng ngày 26/11/2010

27/11/2010 01:39

Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề.

Buổi chiều ngày 25/11/2010

26/11/2010 08:44

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 25/11/2010

26/11/2010 08:44

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Buổi chiều ngày 19/11/2010

20/11/2010 07:46

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kiểm toán độc lập

Buổi sáng ngày 19/11/2010

20/11/2010 05:54

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật lưu trữ

Buổi chiều ngày 18/11/2010

19/11/2010 07:54

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đo lường

Buổi sáng ngày 18/11/2010

19/11/2010 05:46

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo

Buổi sáng ngày 16/11/2010

17/11/2010 05:51

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô

Buổi chiều ngày 15/11/2010

16/11/2010 09:04

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật khiếu nại

Buổi chiều ngày 13/11/2010

14/11/2010 08:07

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống mua bán người

Các tin đã đưa: