•  
  Ngày 20/10/2010, Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng

  Ngày 20/10/2010, Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  
  Chiều ngày 27/10/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi)

  Chiều ngày 27/10/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi)

   
 •  
  Chiều 29/10/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Chiều 29/10/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

   
 •  
  Ngày 02/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

  Ngày 02/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

   
 •  
  Chiều 4/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe đọc Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các Dự án Luật đo lường, Luật Thủ đô và báo cáo tổng kết công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất

  Chiều 4/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe đọc Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các Dự án Luật đo lường, Luật Thủ đô và báo cáo tổng kết công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất

   
 •  
  Ngày 5/11/2010, Quốc hội nghe đọc và thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  Ngày 5/11/2010, Quốc hội nghe đọc và thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

   
 •  
  Ngày 8/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.- thảo luận dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

  Ngày 8/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.- thảo luận dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.

   
 •  
  Ngày 9/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

  Ngày 9/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

   
 •  
  Sáng 10/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

  Sáng 10/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

   
 •  
  Ngày 11/11/2010, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tố cáo; dự án Luật Đo lường và việc thực hiện công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

  Ngày 11/11/2010, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tố cáo; dự án Luật Đo lường và việc thực hiện công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

   
 •  
  Luật Lưu trữ và nghe đọc Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật hợp tác xã (sửa đổi)

  Luật Lưu trữ và nghe đọc Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật hợp tác xã (sửa đổi)

   
 •  
  Chiều 13/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng , chống mua bán người

  Chiều 13/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng , chống mua bán người

   
 •  
  Ngày 15/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua một số Dự án Luật và thảo luận về dự án Luật khiếu nại

  Ngày 15/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua một số Dự án Luật và thảo luận về dự án Luật khiếu nại

   
 •  
  Ngày 16/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô

  Ngày 16/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô

   
 •  
  Chiều 17/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật khoáng sản (sửa đổi), Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011

  Chiều 17/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật khoáng sản (sửa đổi), Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011

   
 •  
  Ngày 18/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố cáo và Luật đo lường

  Ngày 18/11/2010, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố cáo và Luật đo lường

   
 •  
  Ngày 22/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

  Ngày 22/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

   
 •  
  Ngày 23/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

  Ngày 23/11/2010, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội