Thông cáo số 31 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII

28/11/2009 01:33

 Từ 8 h 00 đến 9h00, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 30 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

27/11/2009 08:15

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 29 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

26/11/2009 07:20

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 28 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

25/11/2009 07:58

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 27 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

24/11/2009 11:31

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

22/11/2009 08:03

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

21/11/2009 08:23

để thảo luận về Báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2009.

Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

20/11/2009 08:39

Buổi sáng, ngày 19-11-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII

19/11/2009 08:28

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

18/11/2009 08:20

Ngày 17-11-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền từ sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XII đến nay; chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng.

Các tin đã đưa: