Buổi chiều ngày 26/11/2009

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thực phẩm; dự án Luật người khuyết tật

 

Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH (kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII)

21/10/2009 02:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH (kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII)

21/10/2009 02:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download