Buổi chiều ngày 26/11/2009

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thực phẩm; dự án Luật người khuyết tật