•  

  Một số hình ảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII ngày 20-10-2009 tại Hội trường Bộ Quốc phòng

   
 •  

  Một số hình ảnh ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 6 QH khoá XII

   
 •  

  Một số hình ảnh ngày làm việc thứ 3 (23-10-2009) của kỳ họp thứ 6 QH khoá XII

   
 •  

  Chiều ngày 24/10/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật viễn thông

   
 •  

  Sáng ngày 26/10/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện

   
 •  

  Một số hình ảnh thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 tại kỳ họp thứ 6

   
 •  

  Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh

   
 •  

  Buổi sáng ngày 2-11-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án Luật

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 3-11-2009 về Dự án Luật thuế tài nguyên của kỳ họp thứ 6, QH khoá XII

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án

   
 •  

  Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC

   
 •  

  Một số hình ảnh ngày làm việc 6-11-2009 tại hội trường của kỳ họp thứ 6 QH khoá XII

   
 •  

  Một số hình ảnh ngày làm việc 7-11-2009 của kỳ họp thứ 6 QH khoá XII

   
 •  

  Ngày 10-11-2009, QH họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật an toàn thực phẩm và Dự án Luật người khuyết tật

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật nuôi con nuôi và Thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010

   
 •  

  Sáng ngày 13/11/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu

   
 •  

  Ngày 16/11/2009, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XII ngày 17-11-2009

   
 •  

  Một số hình ảnh Phiên chất vấn thứ 2 của QH tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XII ngày 18-11-2009

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên chất vấn Thủ tướng chính phủ của QH tại kỳ họp thứ 6 ngày 19-11-2009

   
 •  

  Một số hình ảnh Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XII ngày 20-11-2009

   
 •  

  Một số hình ảnh hoạt động tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII ngày 21-11-2009

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên làm việc ngày 24-11-2009 của kỳ họp thứ 6 QH khoá XII

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật thi hành án hình sự; dự án Luật an toàn thực phẩm tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII ngày 26-11-2009